Orgaandonatie en medicinale cannabis

Orgaandonatie is een zeer actueel onderwerp. Maar als je als patiënt behandeld wordt met medicinale cannabis, kan je jezelf de vraag stellen “Wat als ik geregistreerd orgaandonor wil worden?”

Wettelijke bepalingen

In België is iedere burger vanaf de leeftijd van 18 jaar automatisch orgaandonor. De wet stipuleert in artikel 14 van de wet op de orgaandonatie dat de anonimiteit tussen de families van de donor en de ontvanger steeds gewaarborgd moet blijven om elk vorm van verplichting te vermijden.

Wat betreft het wegnemen van organen van levende mensen, vereist de wet dat de donor 18 jaar is, tenzij de familie hier bezwaar tegen heeft. Enkel wanneer een patiënt geregistreerd is als orgaandonor kan de familie hier geen bezwaar aantekenen.

Na te zijn ingelicht over de sociale, familiale, psychische en fysieke gevolgen van de wegname door een arts, moet de donor hiermee vrij en bewust schriftelijk instemmen alsook voor een minderjarige met getuige, en dit met een altruïstisch doel. De instemming kan ook op elk moment worden herroepen.

Het is van belang te verduidelijken dat de arts die een wegname overweegt uit te voeren ervoor verantwoordelijk is om erover te waken dat aan alle wettelijke voorwaarden wordt voldaan (bv. bewijs van instemming, altruïstische doelstelling van de donatie, leeftijd van de donor, enz….).

Orgaandonatie en medicinale cannabis

Bruno Desschans, transplantatiecoördinator van het UZ Leuven, bevestigt dat het gebruik van medicinale cannabis geen contra-indicatie is om orgaandonor te zijn. Patiënten die bijgevolg een behandeling volgen met medicinale cannabis kunnen zich probleemloos laten registreren.

Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

  • de donor mag geen longprobleem hebben (bv. longemfyseem)
  • de organen dienen functioneel te zijn en conform de waarden die vereist zijn om in aanmerking te komen

Praktische informatie

Om er zeker van te zijn dat uw wil wordt gerespecteerd, laat uw keuze registreren. Vul hiervoor het formulier in voor instemming of weigering tot orgaandonatie en laat het registreren bij het gemeentebestuur van uw woonplaats. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij het gemeentebestuur.

Voor bijkomende informatie neemt u best contact op met de Dienst Transplantatiecoördinatie van het UZ Leuven via e-mail.

Geef een reactie