Voordelen bij Fibromyalgie en CVS

Voordelen gebruik medicinale cannabis

Door de ontstekingsremmende werking van CBD en de pijnverlichtende THC geven fibromyalgie patiënten aan minder last te hebben van spasmen en spier- en gewrichtspijnen. Wij merkten bij MEDCAN dat de medicinale cannabis er ook zorgt voor dat de patiënten een betere nachtrust hebben, wat resulteert in een hoger energieniveau overdag. Hierdoor zijn de patiënten beter in staat de overgebleven pijn te kanaliseren, waardoor ze positiever tegenover de ziekte staan en hebben ze het gevoel er beter mee om te kunnen gaan.

Personen die lijden aan Fibromyalgie vormen een belangrijk aandeel binnen onze patiëntengroep. De ervaring leert ons dat het grote merendeel van hen geholpen is met medicinale cannabis, meestal in combinatie met andere medicatie. Een

ander klein deel, dat gaat om de patiënten die overgevoelig zijn aan medicatie, heeft het echter moeilijkerom de behandeling op te starten en ondervindt de voordelen die medicinale cannabis biedt minder vaak of zelfs niet.