MEDCAN vzw

MEDCAN vzw is een patiëntenvereniging opgericht in 2015 door Pieter Geens met als doel patiënten en artsen te informeren en te begeleiden.

Op 3 jaar en half zag MEDCAN vzw meer dan 900 patiënten en hebben we meer dan 550 Vlaamse artsen begeleid die een behandeling met medicinale cannabis opstartten bij hun patiënt(en).
Wegens het gebrek aan actieve vrijwilligers deels te wijten aan de complexe materie en de vele vrijwillige uren die onze activiteiten vergden van een aantal van hen, het steeds groeiend aantal vragen en het wegvallen van de arts die tot hiertoe patiëntendossiers screende op het al dan niet kunnen opstarten met medicinale cannabis werd MEDCAN vzw helaas verplicht de activiteiten terug te schroeven en de werking aan te passen.

MEDCAN vzw blijft zich nog steeds inzetten voor het informeren van patiënten, artsen en verpleegkundigen door middel van infomomenten aangaande het gebruik van medicinale cannabis onder artsenbegeleiding.

MEDCAN Consulting neemt de adviserende rol over van MEDCAN vzw en zal artsen, die een behandeling met medicinale cannabis bij hun patiënt wensen op te starten, verder begeleiden. Patiënten die geen arts hebben die hen zelf kan begeleiden, krijgen een arts toegewezen die aan de hand van het medisch dossier tijdens een consultatie bekijkt of de patiënt al dan niet in aanmerking komt en deze ook verder kan begeleiden indien dat wel het geval is.

Medische vaporizers konden tot voor kort besteld worden via de fabrikant VAPORMED (Storz & Bickel)

Door een veranderde wetgeving omtrent medische apparatuur worden geen medische vaporizers aan België geleverd momenteel. Via Storz & Bickel kunnen wel de niet medische variant (zonder registratie als medische apparatuur) van de Volcano en Mighty geleverd worden.