Training voor artsen en therapeuten

Reeds duizenden jaren worden planten effectief ingezet bij de bestrijding van verschil­lende aandoeningen, waaronder ook pijn. Denk maar aan de schors van de wilg (Salix spp.) die tot de ontwikkeling van aspirine heeft ge­leid. De opiumplant (Papaver somniferum) heeft ons het prototype van de narcotische analgetica geschonken: morfine. Dankzij deze ontdekkingen en onderzoek naar de farmacologische werking van deze bestanddelen, werden endogene systemen ontdekt zoals o.a. het endorfine systeem. Cannabis heeft intussen – met enige vertraging – dezelfde weg afgelegd.

 

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen omtrent de verkoop van CBD producten via Fagron en de Belgisce apotheken en het oprichten van een Bureau Medicinale cannabis in aanloop naar de mogelijke legalisatie van medicinale cannabis in België stijgt de interesse van patiënten en gezondheidsmedewerkers omtrent deze materie.

Als praktiserend geneesheer kan het zijn dat uw patient u een vraag stelt over medicinale cannabis. Om u te informeren over de huidige stand van zaken over medicinale cannabis en hoe uw patiënten te begeleiden kan u onze training volgen.

RECENSIES

Training: Medicinale cannabis in de gezondheidssector (4u) :

19/10/2018

20/10/2018

16/02/2019

06/04/2019

03/08/2019 (Vilvoorde)

31/08/2019 (Vilvoorde)

21/09/2019 (Vilvoorde)

26/10/2019 (Vilvoorde)

23/11/2019 (Vilvoorde)

 

Programma:

 

 

  1. Het endocannabinoïdensysteem (ECS)
  2. Informatie mbt medicinale cannabis bij een specifieke aandoening en/of levensfase (naargelang de doelgroep => MS, Kanker, Chronische en neuropathische pijn, Fibromyalgie, Epilepsie, Palliatief kader, Autisme Spectrum Stoornis, Gilles De Tourette, ea.) of een algemene bespreking van de indicatielijst.
  3. Contra-indicaties voor het gebruik van medicinale cannabis
  4. Juridisch luik

   5.1 Gebruik van medicinale cannabis door patiënten

   5.2 Voorschrijven van medicinale cannabis door artsen (therapeutische vrijheid)

   5.3 Invoeren van medicinale cannabis over de grens

   5.4 Deelname aan het verkeer

   5.5 Juridische precedenten in België

  1. Onze gehanteerde procedure
  2. Beschikbare producten voor Belgische patiënten, farmaceutische vormen, toedieningsmethoden
  3. Welke cannabissoort en toedieningsvorm voor welke patiënt?

Aan de hand van een ingevulde vragenlijst leert u welke toedieningsmethode en medicinale cannabissoort het meest geschikt is bij een specifieke patiënt of in specifieke situatie.

Besluit

 

Voor elke deelnemer wordt vrijblijvend  het boek “Medicinale cannabis in de gezondheidssector”, een bijkomende praktische gids en alle informatie voorzien die wij zelf hanteren in onze adviezen. Zodoende kan U zelf zelf uw patiënt begeleiden met de hulp van meest cruciale informatie.

 

  • Pieter Geens is de oprichter van MEDCAN vzw en medeoprichter van MEDCAN Consulting. Als ervaringsdeskundige begeleidt hij reeds 4 jaar patiënten en artsen en voorziet in de praktische educatie over het gebruik van medicinale cannabis.

 

Contact us. Keyboard. Finger