Medicinale cannabis advieslijn

Vanaf heden kan advies met betrekking tot medicinale cannabis ingewonnen worden via ons betalend nummer 0903-88220 (1,5 euro/minuut)

Dit kan elke werkdag van 13u-17u en op zaterdag van 13u-15u (met uitzondering van feestdagen en brugdagen)

 

  • Artsen die zich willen informeren over onze werking of telefonisch advies wensen aangaande een patiënt (al dan niet reeds in behandeling) kunnen ons via dit nummer contacteren.

 

  • Patiënten die meer informatie wensen over medicinale cannabis of over onze werking en op onze website of ons boek ‘Medicinale cannabis in de gezondheidssector’ geen duidelijke antwoorden kunnen vinden hieromtrent, kunnen ons via onze advieslijn contacteren.
  • Net als via mail, adviseren wij geen patiënten omtrent hun behandeling via onze advieslijn. Alle communicatie en/of vragen betreffende een opgestarte behandeling dient aan de behandelende arts gericht te worden die ons hiervoor kan contacteren via mail of telefoon zodra deze dat nodig acht. Dit om te verzekeren dat de arts ten allen tijde op de hoogte blijft. Ook is communicatie rechtstreeks met de arts in het verleden reeds veel duidelijker, efficiënter (tijdbesparend) en gestructureerder gebleken dan wanneer patiënten ons zelf contacteren omtrent hun behandeling.

 

*TIP: indien U ons telefonisch contacteert, probeer dan uw vragen vooraf reeds duidelijk te noteren zodat we u zo snel en efficiënt van antwoord kunnen dienen en onnodige beltijd (kosten) kunnen vermijden waar mogelijk.

 

Deze advieslijn is betalend omdat de telefonische vragen in het verleden zeer veel energie kostten, zonder enige vorm van compensatie te bieden voor al de tijd die het beantwoorden van deze vele telefonische vragen in beslag nam.