Voordelen bij Gilles de la Tourette

Voordelen gebruik medicinale cannabis

Tourette kan niet enkel tot fysieke problemen leiden, maar bezorgt de patiënt ook vaak een mentale last. Deze krijgt vaak te kampen met angstgevoelens of neerslachtigheid, door het taboe dat op de ziekte rust bij buitenstaanders. Tourette gaat vaak gepaard met spierpijn bij motorische tics en ook wanneer de patiënt de tics probeert te verbergen voor de buitenwereld kan dit pijn veroorzaken. Er is vaak ook sprake van dwangmatig gedrag, waardoor een normaal dagelijks leven opbouwen niet vanzelfsprekend is.

Een behandeling met medicinale cannabis zorgt ervoor dat de beruchte tics sterk reduceren en bij sommige patiënten zelfs uit blijven. De patiënten hebben bijgevolg minder pijn, de angstgevoelens zijn minder aanwezig en het dwangmatige gedrag wordt teruggedrongen. Hierdoor kunnen ze positiever in het leven staan en hebben ze meer draagkracht om met het syndroom om te gaan en voelen ze zich minder gestigmatiseerd.