Voordelen bij Parkinson

Voordelen gebruik medicinale cannabis

Medicinale cannabis helpt parkinsonpatiënten op verschillende vlakken. Ten eerste zorgt de behandeling ervoor dat de spieren meer ontspannen, wat voor mensen die lijden aan Parkinson al een hele opluchting kan zijn. Daarnaast kan medicinale cannabis bijdragen tot een verbeterde concentratie en een verbeterde motoriek. Dit stelt de patiënt bijvoorbeeld in staat om beter te stappen. Bij een klein aantal personen die lijden aan gezichtsproblemen kan het leiden tot een verbetering van de spraak, maar dat is zeker niet altijd het geval. Ten slotte krijgen veel Parkinsonpatiënten te kampen met angstgevoelens. Cannabis reduceert deze gevoelens, waardoor deze patiënten positiever in het leven staan en beter om kunnen gaan met de ziekte, wat niet enkel een opluchting is voor de persoon zelf, maar ook voor diens entourage.