Voordelen in palliatieve setting

Voordelen gebruik medicinale cannabis

Cannabis kan een palliatieve patiënt niet genezen, maar kan er wel voor zorgen dat hetlevenseinde “verlicht” wordt. Het zorgt ervoor dat de patiënt alerter en helderder is, wat het voor zowel hem als de familie mogelijk maakt om op een menswaardige manier de laatste momenten te beleven en afscheid te nemen.