FAQ

Frequently asked questions

1. Mogen artsen in België medicinale cannabis voorschrijven?

De arts beschikt over een therapeutische vrijheid zoals formeel vermeld in artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Meerdere van onze artsen hebben dit geverifieerd via hun advocaat. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bevestigt deze bevindingen.

2. Is het gebruik van medicinale cannabis strafbaar in België?

Het medicinaal gebruik van cannabis wordt in België door de wet niet toegelaten. Aan het bezit, door een meerderjarige, van een hoeveelheid cannabis voor persoonlijk gebruik (3 gram of 1 plant) wordt de laagste vervolgingsprioriteit gegeven. Simpelweg het gebruik van medicinale cannabis wordt in de praktijk niet bestraft (indien er geen verzwarende omstandigheden zijn).

3. Wordt medicinale cannabis in België vergoed door het ziekenfonds?

Nee. Aangezien medicinale cannabis tot op heden door het FAGG niet is goedgekeurd als medicijn, wordt het niet terugbetaald door het ziekenfonds, ook niet als de cannabis in Nederland op doktersvoorschrift gehaald wordt. Voor sommige personen kan het OCMW wel tussenkomen in de kosten.

Voor mensen met Multiple Sclerose (MS) bestaat er de mogelijkheid om de SATIVEX-spray aan te kopen. Wanneer deze voorgeschreven wordt door een neuroloog (verbonden aan een ziekenhuis), kunnen patiënten met MS deze spray aanschaffen met tussenkomst van het RIZIV.

 

4. Is aankoop en/of verkoop van CBD-olie legaal in België?

Neen, CBD-olie die je als patiënt via het internet bestelt, en die gemaakt is op basis van de industriële hennepplant of van synthetische CBD (kristallen), is niet toegelaten.

Door het bestellen van deze producten, kan je gerechterlijk vervolgd worden.

 

Is medicinale cannabis toegelaten in het verkeer?

Het gebruik van medicinale cannabis in het verkeer is niet toegelaten, ook niet met goedkeuring van een arts.
MEDCAN heeft het boek “Medicinale Cannabis in de Gezondheidssector” uitgegeven. In dit boek voor artsen en patiënten  gaan we uitgebreid en dieper in op alle mogelijke vragen die verband houden met medicinale cannabis. Vanaf 1 juli kan U het aanschaffen via Bol.com en Standaard boekhandel.

 

Waarom en waardoor werkt medicinale cannabis?
Hoe wordt medicinale cannabis toegediend?
Bij welke aandoeningen is het gebruik ervan nuttig?
Kunnen er bijwerkingen optreden?
Waarop moet gelet worden bij de opstart van een behandeling?
Is een medische behandeling legaal in België?
Mogen Belgische artsen medicinale cannabis voorschrijven?

Tal van vragen waar patiënten, artsen, Belgische en Nederlandse apothekers,
hulpverleners en anderen mee geconfronteerd worden.

Omdat de vragen en antwoorden omtrent medicinale cannabis complex zijn, schreven wij het boek Medicinale cannabis in de gezondheidssector.

De inhoudstafel van het boek geeft duidelijk weer welke onderwerpen er allemaal besproken worden.