FAQ

Waarom en waardoor werkt medicinale cannabis?
Hoe wordt medicinale cannabis toegediend?
Bij welke aandoeningen is het gebruik ervan nuttig?
Kunnen er bijwerkingen optreden?
Waarop moet gelet worden bij de opstart van een behandeling?
Is een medische behandeling legaal in België?
Mogen Belgische artsen medicinale cannabis voorschrijven?

Tal van vragen waar patiënten, artsen, Belgische en Nederlandse apothekers,
hulpverleners en anderen mee geconfronteerd worden.

Omdat de vragen en antwoorden omtrent medicinale cannabis complex zijn, schreven wij het boek Medicinale cannabis in de gezondheidssector.

De inhoudstafel van het boek geeft duidelijk weer welke onderwerpen er allemaal besproken worden.

%d bloggers liken dit: